Gaslighting bij narcisme en borderline

narcistisch misbruik,narcisme,borderline,relatie,opvoeding,gaslighting,twijfel,borderlinemoeder,schuldgevoel,narcisten,borderliners,narcist,borderliner,boek,jasmijn couwenberg,de narcistische wereld ontvlucht,ouderverstoting,parental alienation

Narcisten/borderliners bedienen zich graag van 'gaslighting': het herprogrammeren van jouw realiteit om je ernstig te laten twijfelen aan jezelf. Je gaat denken dat je gek bent. Zo kunnen ze jou helemaal naar hun hand zetten om hun eigen egoïstische doelen te bereiken. Dit is pure hersenspoeling. Hoe ziet gaslighting door narcisten/borderliners er precies uit, wat zijn de gevolgen ervan en welke 10 fasen van gaslighting bestaan er?

 

 

Wat is gaslighting?

Gaslighting is een zeer grove, bizarre en verregaande manipulatietechniek die narcisten/borderliners veelvuldig gebruiken: ze herprogrammeren jouw realiteit volledig, waardoor jij gaat denken dat je gek bent. 

 

Gaslighting is erop gericht om jou zoveel mogelijk te laten twijfelen aan jezelf, je waarnemingsvermogen en je gezonde verstand. De realiteit zoals jij die kent (gebeurtenissen, gesprekken, feiten) wordt ontkend of verdraaid, en in plaats daarvan proberen ze jou te laten geloven in een andere, niet-bestaande ziekelijke realiteit die hen beter van pas komt.

      

 

De werkwijze bij gaslighting

Narcisten/borderliners passen gaslighting toe op de volgende manieren:

 • Ze proberen je iets te laten geloven wat niet waar is, en iets te laten ontkennen wat wél waar is. 
 • Ze bevestigen jou niet in je waarnemingen, herinneringen, gevoelens en gedachten, maar trekken deze in twijfel of ontkennen of verdraaien deze.
 • (Herinneringen aan) gebeurtenissen worden ontkend, verdraaid of zelfs compleet nieuw en tot in detail verzonnen. 
 • Ze ontkennen, verdraaien of verzinnen hun eigen uitspraken en daden. 
 • Ze verzinnen zomaar uitspraken die anderen over jou gedaan zouden hebben. 
 • Ze verstrekken je onjuiste en soms bizarre informatie over andere mensen, de wereld en het leven.
 • Ze vervalsen bewijzen, zoals documenten, berichten en foto's, gooien deze weg of creëren geheel nieuwe bewijzen.
 • Ze herschrijven complete levensgeschiedenissen (zoals bij ouderverstoting gebeurt bijvoorbeeld).

 

Gaslighting-uitspraken van narcisten/borderliners

Uitspraken die horen bij gaslighting zijn bijvoorbeeld:

 • 'Je bent gek, je hebt hulp nodig'
 • 'Je bent dement aan het worden'
 • 'Je bent niet normaal'
 • 'Waarom doe je altijd zo raar?'
 • 'Het is maar een grapje'
 • 'Je bent veel te gevoelig'
 • 'Je ziet dingen die er niet zijn'
 • 'Je beeldt het je in'
 • 'Je hebt een levendige fantasie'
 • 'Je kijkt teveel films'
 • 'Je herinnert je de dingen niet juist'
 • 'Jij bent de enige die ik ken die altijd zo moeilijk doet'
 • 'Maar die en die zegt het ook hoor, dat jij gek bent' 
 • 'Ik ben de enige die om jou geeft'

 

Gevolgen van gaslighting

Gaslighting verstoort jouw realiteitsgevoel en zelfgevoel op zeer diepgaande wijze. Jij begint ernstig aan jezelf te twijfelen. Je gaat denken dat je gek bent, dat er iets mis is met je, want blijkbaar zie en hoor jij alles totaal verkeerd. Blijkbaar functioneer jij niet zoals je zou moeten functioneren. Je gelooft dat je waardeloos en incapabel bent. 

 

Je krijgt een geheel vertekend beeld van jezelf, de narcist/borderliner, de feiten, andere mensen, de wereld en het leven - zonder te weten dat dit niet klopt. Op basis van dat beeld maak je echter wel bepaalde keuzes die je anders misschien niet zou maken, en maak je bepaalde keuzes niet die je anders misschien wel zou maken. Je wordt volledig op een dwaalspoor gezet, doordat je in één grote illusie leeft.

 

 

Waarom gebruiken narcisten/borderliners gaslighting?

Voor narcisten/borderliners is gaslighting het psychologische spelletje bij uitstek: het is pure hersenspoeling

 

Via gaslighting maken zij jou gek, verward en zwak, zodat je nog makkelijker te bespelen bent en als was in hun handen wordt. Hoe meer jij twijfelt aan jezelf, hoe meer ze jou van alles kunnen wijsmaken, ten gunste van zichzelf. Hoe zwakker en dommer jij je voelt, hoe machtiger en slimmer zij zich voelen. Maar ook vinden ze het gewoon 'grappig' om jou zo in verwarring te zien: narcisten/borderliners zijn ultieme pestkoppen.

 

 

Voorbeelden van gaslighting door narcisten/borderliners

Een aantal voorbeelden van gaslighting door narcisten/borderliners:

 • Je hoort hen dingen zeggen die ze niet zeggen - ze ontkennen het glashard, terwijl ze het een minuut geleden nog zeiden of het staat zelfs zwart op wit. 'Dat heb ik nooit gezegd', 'Ik weet écht niet waar je het over hebt'. Of ze draaien het om: 'Jíj zei dat, niet ik' of ze beweren iets nog zó nadrukkelijk gezegd te hebben maar dat jij het weer eens vergeten bent. 
 • Spullen worden achter je rug om verplaatst, vernield of weggegooid - maar de narcist/borderliner weet zogenaamd nergens van, en vraagt of het wel goed gaat met je?
 • De narcist/borderliner zegt dat het vijf uur is terwijl het zes uur is - de klok zou niet goed lopen of die heeft hij/zij verzet.
 • De narcist/borderliner praat zo onsamenhangend dat je er niets van begrijpt - wat ook precies de bedoeling is om zo de waarheid te verbergen (een mist creëren). 'Ik heb het je toch uitgelegd? Waarom begrijp je het dan niet? Waarom luister je niet? Ik ga het niet nog eens vertellen!'  
 • Andere mensen zouden niet te vertrouwen en 'gevaarlijk' zijn en daar moet je bij uit de buurt blijven - zodat jij op het eenzame eilandje met de narcist/borderliner over blijft.
 • Mijn borderlinemoeder ging zó ver dat ze mij zelfs probeerde wijs te maken dat ik helemaal geen vader had - alsof ik enkel van háár afstamde... Daar krijg je gewoon koude rillingen van. 

 

10 fasen van gaslighting

In mijn boek 'De narcistische wereld ontvlucht' beschrijf ik gaslighting door dit proces in 10 fasen weer te geven, voorzien van een uitgebreide beschrijving per fase. De fasen hoeven niet per sé in deze volgorde plaats te vinden en lopen ook regelmatig door elkaar heen. 

 

Dit zijn de 10 fasen van gaslighting in het kort:

 1. Verkenning: de narcist/borderliner probeert jouw zwakke plekken te ontdekken.
 2. Vertrouwen winnen: de narcist/borderliner creëert een (valse) vriendelijke sfeer om jou op je gemak te laten voelen.
 3. Isoleren: contacten met de buitenwereld worden verbroken, zodat je geen andere meningen kunt horen. 
 4. Programmeren: door jou je bijvoorbeeld extreem schuldig te laten voelen om niets, ga je geloven dat je een slecht mens bent.
 5. Realiteitswijziging: de enige echte waarheid is zoals de narcist/borderliner jou die voorspiegelt.
 6. Verwarring: je kunt niet echt benoemen wat er gebeurt, of misschien is er wel helemaal niks aan de hand?  
 7. Lieve gebaren: ondanks dat je zwak, dom en gek zou zijn, 'houdt' er toch nog iemand van je...
 8. Verdediging: misschien zeur je gewoon teveel; je geeft het maar op, ook omdat het toch aan jezelf ligt.
 9. Versterking: de manipulaties worden aangepast aan jouw steeds verslechterende toestand.
 10. Depressie: je denkt serieus dat er iets mis is met je. Je keert je tegen jezelf en begint jezelf te haten.

Wees alert op deze 10 fasen: des te sneller kun je gaslighting herkennen in je relatie en/of familieband met de narcist/borderliner.

 

 

Heb jij te maken met gaslighting in je relatie of familie?

Vermoed jij dat er sprake is van gaslighting in jouw relatie en/of familieband met de narcist/borderliner? Gebeuren er vreemde dingen? Twijfel je steeds weer? Dan kan het raadzaam zijn om een dagboek bij te houden waarin je deze gaslighting-momenten beschrijft. Het kan een geheugensteuntje zijn en handig om op terug te vallen wanneer je weer aan het twijfelen wordt gebracht.

 


Wat zijn jouw ervaringen met gaslighting door narcisten/borderliners? Voel je vrij om hieronder jouw ervaringen te delen. Delen = helen: fijn voor jezelf & fijn voor elkaar!

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Volg via social media of de nieuwsbrief:

'DE NARCISTISCHE WERELD ONTVLUCHT' | Herken, doorgrond en ontvlucht narcistisch misbruik