Handleiding Zelfliefde


Vanuit mijn eigen zoektocht naar zelfliefde en mijn visie op dit thema schreef ik de handleiding 'Zelfliefde', die onderdeel uitmaakt van het nieuwe werkboek dat in september 2021 verschijnt. Hierin zijn de inzichten verzameld die ik de afgelopen jaren opdeed door vallen en opstaan en intensief innerlijk werk, en die mij hielpen om eindelijk van mezelf te kunnen houden na een verleden van narcistisch misbruik en ouderverstoting. De handleiding is opgebouwd aan de hand van de volgende 7 uitgangspunten. 

 

 

1. Basis: jouw zelfbeeld

Van wie probeerde ik te houden? Van iemand in wie ik vooral het negatieve zag. Wat het beoefenen van zelfliefde extra moeilijk maakte. Toen nog niet wetende dat ik naar het beeld keek dat ánderen vroeger van mij hadden gecreëerd. Dat ik niet zag dat ik dit niet was. Dat ik niet wist wie ik werkelijk was. Ik was me er totaal niet van bewust dat ik al jarenlang naar dit 'nepbeeld' van mezelf keek: als je als kind leert dat jij dit bent, neem je dit over. Wat nog eens versterkt kan worden door latere soortgelijke ervaringen, zoals destructieve relaties. 

 

Een onjuist en negatief zelfbeeld vormt een aanzienlijk struikelblok bij het overgaan tot zelfliefde. Want hoe jij jezelf ziet, zo behandel jij jezelf ook. Je bent dan eerder geneigd tot zelfsabotage in plaats van zelfliefde. Daarom is hier een volledige mini-cursus aan gewijd: 'Zelfbeeld'.

 

 

2. Concreet: wat is zelfliefde nu écht?

Waar ik verder tegenaan liep, was het ontbreken van een concrete definitie van 'zelfliefde'. Want wat moet je met zelfliefde, als je niet heel precies weet wat het is? Zolang dit vaag en onduidelijk is, blijf je aan de oppervlakte drijven. Je kunt er eindeloos over lezen, maar het niet echt toepassen en doorvoeren in je leven, omdat het je mist aan een concrete invulling van dergelijke algemene, 'holle' begrippen. Pas wanneer je dit duidelijk hebt, heb je een startpunt.

 

Ik kwam uit op de volgende, eenvoudige betekenis: 'goed zijn voor jezelf'. Dit begrip wordt in de handleiding 'Zelfliefde' nader uiteengezet en gespecificeerd in 4 gebieden van zelfliefde.

 

 

3. Praktisch: en hoe doe je dat dan?

Als je dan weet wat zelfliefde betekent, zul je ook moeten weten hóe je dit dan beoefent. Zo werkte ik de 4 gebieden van zelfliefde ieder nader uit in uitgebreide schema's met in totaal 28 specifieke elementen (én hun tegenhangers van zelfsabotage) zodat je er ook echt iets mee kunt. Bijvoorbeeld: 'Je neemt signalen van pijn en ongemak serieus, en verhelpt of verzacht deze. Je maakt het jezelf comfortabel.' Dit overzicht geeft je een goede houvast en is altijd handig om te blijven raadplegen. 

 

Je leert hoe je jezelf een goed gevoel kunt bezorgen en hoe je zelfliefde toepast in je dagelijkse bezigheden en allerlei kleine en grote beslissingen. Zelfliefde - en dus ook zelfsabotage - zit hem soms al in de kleinste dingetjes. Daar, op dat 'microniveau', begint de verandering. 

 

Maar je leert ook hoe je in contact kunt blijven met jezelf en met wat er in je omgaat. Zelfliefde omvat namelijk ook veel zelfreflectie en zelfcommunicatie.


'The most powerful relationship you will ever have is the relationship with yourself. It is in this relationship that you set the standard for all others' - Steve Maraboli


4. Blokkades: gún jij het jezelf wel?

Maar voordat je tot zelfliefde over kunt gaan, zullen we eerst een aantal blokkades moeten oplossen. Vooral het jezelf gúnnen van (zelf)liefde en al het goede is essentieel, want het jezelf geven is op zich niet eens zo heel erg moeilijk. Vaak loopt het vooral spaak op het jezelf geen toestemming geven. Je weet wel, de discussie met jezelf die eraan vooraf gaat...

 

Het narcistisch misbruik leerde jou namelijk dat zelfliefde 'verboden' is. Je mag geen liefde, aandacht of zorg ontvangen (van wie of wat dan ook): je zou het niet waard zijn, niet nodig hebben, eerst moeten verdienen, het zou iets zijn wat je geeft in plaats van ontvangt en wat alleen voor de ander bestemd is en niet voor jou.

 

Dit kan jou bovendien blind gemaakt hebben voor al het goede in je leven. Het goede wat jij jezelf kunt geven, het goede wat anderen jou geven, het goede wat het leven jou schenkt. Je 'ziet' het niet, waar het er wel is, waardoor het onbewust aan je voorbij kan gaan. De handleiding 'Zelfliefde' leert jou tevens om jezelf open te stellen voor alle goeds in het leven, zodat je ook dit kunt gaan toelaten en ontvangen

 

 

5. Effectief: duik onder de oppervlakte

Misschien ken je wel de oefening: 'Kijk in de spiegel en zeg ik hou van je tegen jezelf'. Dit heeft weinig tot zelfs een averechts effect wanneer je jarenlang de boodschap mee kreeg dat je geen liefde waard bent, zoals in het geval van narcistisch misbruik. Het zijn woorden die je uitspreekt aan de oppervlakte, maar die geen aansluiting vinden in je onderbewuste zolang daartoe een basis ontbreekt in jezelf.

 

Je zult eerst moeten leren - ervan doordrongen moeten raken - dat je überhaupt goed voor jezelf mág zijn, dat zelfliefde jouw recht is als mens (en waarom dan). Maar allereerst nog zul je er waarschijnlijk zelfs van doordrongen moeten raken dat je überhaupt mag bestaan op deze wereld (en waarom). Want zelfs jouw bestaansrecht kon zomaar in twijfel worden getrokken in jouw destructieve jeugd en/of relatie.

 

Wanneer je narcistisch misbruik hebt meegemaakt, kom je van heel ver, wat een andere aanpak vergt. Onder andere op de 'waarom'-vraag gaan we dieper in, want geloven waaróm je zelfliefde (en alle liefde en goeds in het leven) mag krijgen, is effectiever dan enkel leren geloven dát je dit mag krijgen. 

 

 

6. Transformatie: vervang oud door nieuw

Naast het leren beoefenen van zelfliefde is het van belang om inzicht te krijgen in je huidige denk- en gedragspatronen van zelfsabotage (wat eigenlijk oude zelfbescherming is). We maken een begin met het opsporen van deze patronen om een stukje verder toe te gaan bewegen naar nieuwe, gezondere denk- en gedragspatronen van zelfliefde


Een nieuwe denkwijze en nieuw gedrag aanleren terwijl onbewust nog steeds het oude actief is en daar ook niets mee gedaan wordt, werkt elkaar tegen. Je zult eerst de grond moeten omwoelen alvorens nieuwe zaadjes te kunnen planten.

 

 

7. Integreren: maak een gewoonte ervan

En als je dan eenmaal aan zelfliefde doet, mag je dit tot een gewoonte gaan maken. Niet enkel doen, maar blijven doen. Ik reik je een aantal handvaten aan waarmee jij je eigen zelfliefde-routine kunt samenstellen, zodat deze precies is afgestemd op wat jij nodig hebt en op een manier die voor jou goed uit te voeren en in stand te houden is. Daarnaast ontdek en ervaar je de kracht van journaling (dagelijks een aantal vragen op papier beantwoorden). 


Zelfliefde mag helemaal verweven raken in je dagelijkse doen en laten (en denken), totdat het net zo'n automatisme is geworden als dagelijks je tanden poetsen.

 

 

Ja, ik wil groeien & bloeien!

De handleiding 'Zelfliefde' maakt samen met de mini-cursus 'Zelfbeeld' onderdeel uit van het nieuwe werkboek over het herstellen van je eigenwaarde na narcistisch misbruik.

* Dit nieuwe werkboek (titel nog even een verrassing) verschijnt in september 2021! Via de nieuwsbrief ontvang jij als eerste een seintje zodra het verschijnt! * 

 

 


Deel deze pagina via:

Volg via social media of de nieuwsbrief:

'DE NARCISTISCHE WERELD ONTVLUCHT' | Herken, doorgrond en ontvlucht narcistisch misbruik