Narcisme: 3 misverstanden opgehelderd

28-02-2021

Narcisme: er bestaan veel misverstanden over narcisme. Wat is nu waar, en hoe zit het nu echt? In dit artikel bespreek ik 3 misverstanden over narcisme.

Narcisme misverstand 1: 'Dé narcist is ijdel, succesvol en verliefd op zichzelf'

'Dé narcist' bestaat niet. Vaak denkt men bij 'de narcist' aan het bekende stereotype: verliefd op zichzelf, maakt veel selfies, is ijdel, heeft een vlotte babbel, gaat vaak vreemd, is materialistisch, bekleedt hoge functies.

Deze kenmerken zijn echter niet standaard aanwezig bij narcisten, en omgekeerd maken deze kenmerken iemand nog geen narcist.

Er zijn narcisten die niets geven om uiterlijk, roem of geld, of die verlegen en introvert zijn, zo beschrijft de Amerikaanse psycholoog en onderzoeker Craig Malkin in zijn boek 'Rethinking Narcissism'

Er bestaan namelijk verschillende soorten narcisme: grandioos en kwetsbaar narcisme, overt (openlijk) en covert (verborgen) narcisme, depressief, angstig en angstig-depressief narcisme, en gematigd narcisme.

Narcisme misverstand 2: 'Narcisten zijn mannen'

De verhouding man-vrouw onder narcisten is ongeveer gelijk, blijkt uit onderzoek. Dat geldt ook voor de slachtoffers. Mannen worden net zo vaak het slachtoffer van narcistisch misbruik als vrouwen.

Toch schrijft men over 'de narcist' vrijwel altijd als een 'hij'. Hulp voor slachtoffers van narcistisch misbruik is vrijwel altijd gericht op vrouwen. Mannelijke slachtoffers worden buitengesloten, wat het taboe op mannenmishandeling alleen maar verder versterkt.

Daarom schrijf ik altijd neutraal in de hij- én zij-vorm en meervoudsvorm, zodat iederéén zich hier welkom voelt. Élk slachtoffer verdient het om van narcistisch misbruik los te komen en te herstellen!

Narcisme misverstand 3: 'Iedereen noemt zijn ex een narcist'

Ja en nee. Soms gebeurt dat onterecht, soms terecht.

Tegenwoordig lijkt 'narcist' nogal een populair (scheld)woord te zijn, en krijgen 'foute partners' en 'vervelende exen' al snel dit label opgeplakt.

Terwijl het ook bijvoorbeeld borderliners kunnen zijn, maar bovenal: iemand hoeft helemaal geen narcist (of borderliner of wat dan ook) te zijn. Er kunnen tal van andere redenen zijn waarom een relatie niet goed loopt.

Tegelijkertijd verschijnt er steeds meer informatie over narcisme/narcistisch misbruik, wat automatisch meer bewustwording met zich mee brengt. Het schudt steeds meer mensen wakker uit hun destructieve relatie en/of familieband waarin wél echt sprake is van narcistisch misbruik.

Narcistisch misbruik bestáát, en komt veel vaker voor dan men denkt.

Wel is het zo dat een enkel narcistisch trekje bij je partner nog niet betekent dat er sprake is van narcistisch misbruik. Herken je heel veel kenmerken van narcistisch misbruik bij de ander, en dat over langere tijd? Dan zou je er wel eens vanuit kunnen gaan dat je met narcistisch misbruik te maken hebt.